ثبت نام کاربر

عضویت در باشگاه مشتریان

در صورتی که قصد عضویت در باشگاه مشتریان را دارید

لطفا کد ملی خود را وارد کنید

تا از امتیازات باشگاه برخوردار شوید .

در غیر این صورت امتیازات باشگاه مشتریان شامل شما نخواهد شد .


قابل توجه اعضای محترم کلوپ مشتریان کلینیک موژا امتیازات کارتهای باشگاه به شرح ذیل میباشند که این کارتها بنا به میزان هزینه شما محاسبه میگردد و در خدمات سری بعد شما اعمال میگردد

۷۰ امتیاز = ۷۰ هزار تومان 

کارت رد ( برنز ): بین ۱ میلیون تومان تا ۵میلیون تومان ( امتیاز بین ۵۰ تا ۷۰ )

کارت سیلور : بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان ( امتیاز بین ۷۰ تا ۱۴۰  ) 

کارت گلد : بین ۱۰ تا ۲۲ میلیون تومان ( امتیاز بین ( ۱۴۰ تا ۲۸۰)  

راهکارها و درمان های زیبایی و تناسب اندام ما برای افزایش زیبایی طبیعی شما طراحی شده است

شماره تماس : 
09057568557
2022 © کلیه حقوق وب سایت و مطالب آن برای کلینیک مژگان بابایی محفوظ میباشد