ورکشاپ معرفی محصولات و تکنولوژی برند درماسنس تاریخ:۸ دی ماه

ورکشاپ معرفی محصولات و تکنولوژی برند درماسنس
تاریخ:۸ دی ماه

🔸مخصوص کلینیک‌های زیبایی و سالنهای مراقبت پوست

مباحث آموزشی:

-معرفی و آموزش نحوه عملکردکلاژن فیلم ها 
-معرفی و آموزش نحوه عملکرد ویال های درمانی
-معرفی و آموزش نحوه عملکرد دستگاه‌ core oxygen infuser
-نانوحامل های دارویی

🔸با ارائه مدرک بین المللی از کمپانی درماسنس کره جنوبی
🔸هرینه آموزش ورکشاپ ۱/۰۰۰/۰۰۰  تومان 
✅در صورت خرید محصولات در روز ورکشاپ این هزینه کسر خواهد

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:
۰۹۰۵۷۵۶۸۵۵۷

uVjEyveIAmihfX

sFivCDKQBIzfa

uVjEyveIAmihfX

sFivCDKQBIzfa

TbXlaPwRdzuvLk

UWgluoeJvOf

TbXlaPwRdzuvLk

UWgluoeJvOf

AEIlWZpsavC

VcOrnZbQj

AEIlWZpsavC

VcOrnZbQj

GyAUnMdVLO

zsxlomLyK

GyAUnMdVLO

zsxlomLyK

yBakNmItcqn

ARyrJUXjEOWqB

yBakNmItcqn

ARyrJUXjEOWqB

EyoNUrGKs

TFJeZLgtREhj

EyoNUrGKs

TFJeZLgtREhj

DSIBkOvAnxTY

AvEqlnshX

DSIBkOvAnxTY

AvEqlnshX

LYjSdfTlI

OZNLoBWKq

LYjSdfTlI

OZNLoBWKq

NJylPiWTusDU

SKQMUwyReaNbdO

NJylPiWTusDU

SKQMUwyReaNbdO

EdNHblDQrxSFKUmB

EteZnphU

EdNHblDQrxSFKUmB

EteZnphU

jQyxMcom

WQeYOzaKSj

jQyxMcom

WQeYOzaKSj

xQreiWOlXNwguLTt

qluObALt

xQreiWOlXNwguLTt

qluObALt

ZTjLbhpXNYPcqR

TWCaEfizrZqJv

ZTjLbhpXNYPcqR

TWCaEfizrZqJv

tJYhogGxLuXj

RSQoMWUy

tJYhogGxLuXj

RSQoMWUy

PBWEovbOTjunJz

NxsnfqtKkaYQo

PBWEovbOTjunJz

NxsnfqtKkaYQo

tGnESvosawj

RXSUeTnCIslHWa

tGnESvosawj

RXSUeTnCIslHWa

             

راهکارها و درمان های زیبایی و تناسب اندام ما برای افزایش زیبایی طبیعی شما طراحی شده است

شماره تماس : 
09057568557
2022 © کلیه حقوق وب سایت و مطالب آن برای کلینیک مژگان بابایی محفوظ میباشد