پوست

همه چیز درباره پوست

پوست از سه لایه تشکیل شده است:

1. اپیدرم

2. درم

3.هیپودرم