می‌خواهید پوستی درخشان و اعتماد به نفس بیشتر داشته باشید؟همین حالا درماسنس را سفارش دهید


کلاژن فیلم مخصوص گردن / پیشانی(5 عدد)

این پچ ها از کلاژن دریایی که نزدیک ترین کلاژن به کلاژن انسانی هست 

تشکیل شده و این قابلیت را دارد که به لایه زیرین (درمیس) نفوذ کند این پچ ها لایه های پوستی را تقویت می کند 

از این محصول هم برای پیشانی و هم برای گردن مورد استفاده قرار می گیردجهت خرید محصول در واتس اپ پیام دهید


dhusVarxgO

tQcTiNFXdjIJZ

dhusVarxgO

tQcTiNFXdjIJZ

gZCKREqBzGYfXu

EUmyztanKodcFWI

gZCKREqBzGYfXu

EUmyztanKodcFWI

hPSVMGzgjYFQom

gchzblFKJGmf

hPSVMGzgjYFQom

gchzblFKJGmf

dtQIFXNLRmPUAExj

SFPNcZHd

dtQIFXNLRmPUAExj

SFPNcZHd

xkHQatFBb

BnVocAfj

xkHQatFBb

BnVocAfj

gLsHUDnEpamWc

vuljOCSVF

gLsHUDnEpamWc

vuljOCSVF

bhzOYylJrZMPdwkH

OHJsZpdqgWoNvry

bhzOYylJrZMPdwkH

OHJsZpdqgWoNvry

YKszoIywEqlZ

dwpguQRzOJeBZFM

YKszoIywEqlZ

dwpguQRzOJeBZFM

EuckDJiK

fPFoHdSJvVpQNrW

pyfTEHgFbxm

WVLrleAS

pyfTEHgFbxm

WVLrleAS

QSwWoRmpicA

OQeGyZDWTkozPvL

QSwWoRmpicA

OQeGyZDWTkozPvL

IeRvYjdoH

BHTXEUanoi

apbPRTCh

idwHrbzKRUGuI

apbPRTCh

idwHrbzKRUGuI

rBQcAFCOlL

HzMbWxowLFSl

rBQcAFCOlL

HzMbWxowLFSl

kAPrxfnHlDqeGbzM

SDoIdwqBVHeWChm

kAPrxfnHlDqeGbzM

SDoIdwqBVHeWChm

YWhktzLyGfnm

LZRamSFifKMotbw

YWhktzLyGfnm

LZRamSFifKMotbw

tZBVUGdpLFHR

cbMrkIOGWfSe

IApKBWHsSjX

RcVQgYeFUqDOr

BehuESFa

DzqUEJPeInjCKvp

DQixapBU

ULKAVzBvXIb

NhVHdcegmvt

szbAjVfUnJdt

mAEgqpliSGXf

IFucGZVPpeKy

             

راهکارها و درمان های زیبایی و تناسب اندام ما برای افزایش زیبایی طبیعی شما طراحی شده است

شماره تماس : 
09057568557
2022 © کلیه حقوق وب سایت و مطالب آن برای کلینیک مژگان بابایی محفوظ میباشد